Ubytování u Králů
 
home úvod accomodation prices and reservations contacts

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
pro zajištění ubytování

1. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi zákazníkem a paní Ing. Martinou Královou., provozovatelkou penzionu "Ubytování u Králů", se řídí
ustanovením občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami,
což zákazník stvrzuje podepsáním objednávky.
Smluvní vztah vzniká odevzdáním podepsané objednávky a prokázáním zaplacení zálohy nebo podepsáním v hotelové knize.
Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí.

2. Způsob objednávání a placení
Podpisem objednávky a zaplacením zálohy vzníká zákazníkovi nárok na rezervaci objednaných slušeb za stanovené ceny.
Záloha je stanovena ve výši 50% z celkové ceny objednávaných služeb (zaokrouhleno na celé stokoruny).
Při složení zálohy zákazník obdrží na vyžádání předběžné potvrzení.
Doplatek za pobyt, včetně případných dalších služeb, bude vyrovnán v penzionu v průběhu pobytu.

3. odpovědnost a reklamace
Provozovatel odpovídá za pravdivé a nezkreslené informování zákazníků. Případné reklamace je zákazník oprávněn
uplatňovat pouze v době pobytu a přímo u ubytovatele.

4. Pojištění
V cenách služeb zprostředkovaných poskytovatelem není obsaženo pojištění a zákazníci využívají těchto služeb na vlastní odpovědnost.

5. Stornovací podmínky
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoli ořed nastoupením pobytu.
Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která jí podávala.
Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení písemného storna na adresu penzionu.
Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zákazníkovi v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

 • do 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
 • od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 35% ceny ubytování
 • od 14 do 2 dní před datem nástupu pobytu 75% ceny ubytování
 • při stornu v době kratší než 1 den před nástupem pobytu nebo při nenastoupení pobytu 100% ceny ubytování
 • Pokud bude za odhlášeného zajištěn náhradník a nebude přitom změněna objednávka (tedy ani cena), nebude stornopoplatek účtován.

  6. Osobní data zákazníka
  Zákazník podpisem objednávky potvrzuje svůj souhlas s uložením jeho osobních dat v databázi poskytovatele.
  Poskytovatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se zakázek zákazníka .maximálně 2x ročně.

  7. Závěrečná ustanovení
  Tyto "všobecné podmínky" nabývají účinnosti dne 1.1.2005 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem.
  Zákazník se při odevzdání objednávky s těmito podmínkami seznámí a podpisem objednávky na ně přistupuje.

  ACD solutions s.r.o.